Dernek Başkanı:

Prof.Dr.Yavuz Atar

 

Başkan Yardımcısı:

Prof.Dr.Faruk Bilir

 

Genel Sekreter

Av.Ahmet Akcan

 

Yönetim kurulu asil üyelik:

Prof.Dr.Yavuz Atar

Prof.Dr.Nihat Bulut

Prof.Dr. Faruk Bilir

Prof.Dr.Hasan Tahsin Fendoğlu

Av.Ahmet Akcan

 

Yönetim Kurulu yedek üyeleri:

Prof.Dr.Murat Doğan

Doç.dr. Ayhan Döner

Doç.Dr. Ali Rıza Töngür

Yard.Doç.Dr. Adnan Küçük

Dr.Mehmet Sarı

 

Denetim Kurulu asil üyeler:

Yard.Doç.Dr. Esra Alan

Ömer Temel

Av.Necati Ceylan

 

Denetim kurulu yedek:

Prof.Dr.Bahri Öztürk

Yard.Doç.Dr.Abdullah İslamoğlu

Av.Mustafa Tırtır