Anayasa Hukukçuları Derneği faaliyetlerini ve yeni anayasa sürecine dair yapacağı çalışmaları Ankara’da anlatacak

Anayasa Hukukçuları Derneği’nin, faaliyetleri ile kitaplarının tanıtımının yanı sıra yeni anayasa çalışmalarına dair bir sunumun da yer alacağı ve 13 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceği toplantıya hukuk camiasının önemli isimlerinin katılması bekleniyor.

 Anayasa Hukuku alanında yaptığı çalışmalar, düzenlediği sempozyumlar ve çıkarttığı yayınlar ile bilinen Anayasa Hukukçuları Derneği, 13 Ocak 2015 Salı günü Ankara’da Rixos Otel’de faaliyetlerinin ve yayınlarının tanıtımını yapacağı bir toplantı gerçekleştirecek. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil’in konuşma yapacağı toplantıya hukuk camiasının önemli isimleri, akademisyenler ve üniversitelerin hukuk fakülteleri dekanları da katılacak.

 Toplantıda ilk olarak Anayasa Hukukçuları Derneği’nin kurulduğu 2011 yılından bu güne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerin tanıtımı yapılacak. Daha sonra anayasa hukuku alanında başucu eseri olarak kabul edilen ve dernek tarafından iki yıllık titiz bir çalışma sonucu Almancadan Türkçeye tercüme edilen “Anayasa Teorisi (Verfassungstheorie)” isimli eser hakkında bilgi verilecek. Sonrasında 3-7 Eylül tarihlerinde Saraybosna’da dernek öncülüğünde çeşitli kurum ve kuruluşların ortaklığıyla gerçekleştirilen Avrasya Hukuk Kurultayı hakkında bir değerlendirme yapılarak kurultayda sunulan tebliğ ve raporlardan oluşan “Avrasya Hukuk Kurultayı Kitabı”nın tanıtımı gerçekleştirilecek. Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreteri Ahmet Akcan’ın takdim konuşmasından sonra Dernek Başkanı Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Anayasa Teorisi kitabının çeviri editörü Prof. Dr. İlyas Doğan’ın konuşma yapacağı toplantı, derneğin “Yeni Anayasa Süreci” ile ilgili yapmayı planladığı faaliyet ve çalışmalar hakkında yapılacak bir sunum ile sona erecek.

Uluslararsı ‘Avrasya Hukuk Kurultayı’ 4-5 Eylül 2014 tarihleri arasında IUS’ta gerçekleştirildi. Sempozyumun amacı uluslararası düzeyde otuz beş ülkeden ve Türkiyeden profesyonel avukatları,hukukçuları,akademisyen ve araştırmacıları biraraya getirerek dünyada ki insan hakları ihlallerini hukuk açısından ele alarak bu konuda yaşanan sorunları tespit ve müzakere ederek  gerekli çözüm önerilerilerini raporlar halinde oluşturarak bulunmak amacıyla organize edildi. Sempozyum ayrıca hukuki konularda uzman olan katılımcılar arasında dayanışma ve etkileşimi sağlamak amacıylada düzenlendi.

Sempozyumda yer alan farklı oturum başlıklarıyla gerçekleştirilen toplantılarda katılımcılar bir çok güncel konuyu masaya yatırarak tartıştılar bunların başında insan hakları,kadın hakları,hak ve özgürlükler,ifade özgürlüğü ve özellikle farklı toplulukların farklılıklarına  ragmen birarada  yaşama kültürü İslam idari hukuku ve islamofobi açısından ele alındı.

Sempozyumun açılış törenine 35 ülkeden ekonomi,hukuk ve sosyal alanlarda çalışan çok değerli konuklar katıldı. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti, orta doğu v eve orta asya ülkeleri geliyor.

Uluslararası Sempozyumun açılışı IUS Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından yapıldı. Tüm katılımcılara hoşgeldin diyerek konuşmasına başlayan Rektör Oğurlu sempozyumun önemine vurgu yaparken hukuk alanında çalışanların bile hukukun önemini ve kurallarını ve adaletin tesis edilmesini zaman zaman unutabileciğini hatırlatarak bu sempozyumun bilimsel bir aktivite olarak hukuk alanında bir çok önemli konuyu yapılacak sunumlar ve müzakerelerle irdelemeyi amaçladığını ve hukuk alanında uzman katılımcılarında şu an güncel olarak dünya üzerinde yaşanan  trajik olaylar ve haksızlıklarala ilgili soruları yanıtlamaya çalışarak bu konulara izahlar getirmeye çabalayacaklarını belirtti.

Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı Sempozyumu Anayasa Hukukçuları Derneği, Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukuk Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Konya KTO Karatay Üniversitesi ve Türkiye Hukuk Portalının IUS’la işbirliğiyle organize edildi.

ULUSLARARASI ANAYASA KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anayasa Hukukçuları Derneği’nin desteği ile İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğiyle 11-14 Mayıs 2011 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Anayasa Kongresi'nde 40’dan fazlası yurt dışından, toplam 132 anayasa hukuku ve ceza hukuku uzmanı tebliğ sundu. 250’den fazla akademisyen takip etti. Ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, farklı alanlardan akademisyenler ve siyasetçiler de kongreye katılarak görüşlerini paylaştılar.

Kongre öncesinde www.anayasakongresi.org ve www.internationalconstitutioncongress.org web siteleri yayına geçirilerek hem kongre katılımcıları ile düzenleme komitesi arasında bir haberleşme ağı hem de kamuoyuna yönelik bir tanıtım olanağı sağlandı.

Yine kongre tanıtımı için üniversitelerde, özellikle de hukuk ve kamu yönetimi bölümlerinde broşürler dağıtıldı, kongre oturumları ve katılımcıların duyurulduğu kitapçıklar da aynı şekilde hem kongre öncesi hem de kongre sırasında dağıtıldı.

Kongre’nin gerek 11-14 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nde gerekse 13 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleştirilen oturumlarına genç akademisyenler, öğrenciler ve medya yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Üniversitesi’ndeki oturumları günde ortalama 500-600 izleyici takip ederken, İstanbul Kültür Üniversitesi’ndeki oturumlarda da 250-300 izleyici katıldı.

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Arap ülkelerinden anayasa çalışmaları konusunda uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede ilk iki gününde dört oturum, üçüncü günü her iki üniversitede toplam yedi oturum yapıldı. Dördüncü gün ise TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı tek bir oturum gerçekleştirildi.

Kongre oturumlarında farklı ülkelerin anayasa yapma süreçleri, anayasa içerikleri ve modelleri değerlendirildi. Yaşanan deneyimler paylaşılırken Türkiye’nin yeni anayasası üzerine düşünceler diğer ülkeler karşılaştırıldı. “Katılımcı Bir Anayasa ve Yöntem Sorunu”, “Anayasa Yargısının Yeri ve Önemi”, “Yeni Anayasa Çalışmalarında Tartışmalı Konular”, “Anayasa ve Ceza Hukukunda Yargının Yeri” ve “Ceza Muhakemesi İçin Anayasanın Anlamı” başlıklı oturumlarda Türkiye’de istikrarı, özgürlükleri ve demokrasiyi güvence altına alacak sivil bir anayasanın nasıl yapılacağı tartışıldı.

Anayasa Hukukçuları Derneği aynı zamanda kongre alanında kurulan standında genç hukukçularla ve akademisyenlerle buluştu.